Unser Team

Geschäftsführung: Ing. Hans-Peter Babacek
Tel:  +43 2236 47647-0
Fax: +43 2236 47647-30
E-Mail: babacek.hp(at)basic.co.at

Assistentin der Geschäftsführung: Sabine Oswald
Tel:    +43 2236 47647-40
Fax:   +43 2236 47647-30
E-Mail: basic.sekretariat(at)basic.co.at

Stellvertreter der Geschäftsführung und Projektleiter: Ing. Elvir Begtasevic
Tel:    +43 2236 47647-22
Fax:   +43 2236 47647-30
E-Mail: begtasevic.elvir(at)basic.co.at

Planungstechniker: Ing. Asmer Murati
Tel: +43 2236 47647-23
Fax: +43 2236 47647-30
E-Mail: murati.asmer(at)basic.co.at

Techniker: Gerhard Heger
Tel:    +43 2236 47647-21
Fax:   +43 2236 47647-30
E-Mail: heger.gerhard(at)basic.co.at

Techniker: Michael Mühl
Tel:    +43 2236 47647-21
Fax:   +43 2236 47647-30
E-Mail: muehl.michael(at)basic.co.at

Techniker: Christian Höller
Tel: +43 2236 47647-21
Fax: +43 2236 47647-30
E-Mail: hoeller.christian(at)basic.co.at

Techniker: Matthias Horvath
Tel: +43 2236 47647-21
Fax: +43 2236 47647-30
E-Mail: horvath.matthias(at)basic.co.at

Nach oben